25. februar 2013

KL: En ambitiøs og rigtig kontanthjælpsreform

Det er grundlæggende en ambitiøs og rigtig reform af kontanthjælpen, som regeringen lægger op til. Det mener formanden for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg Jacob Bundsgaard.

”Sigtet i reformen flugter på flere områder fuldstændig med KL’s tanker. Det er godt både for den enkelte og for samfundsøkonomien, at flere kommer væk fra passiv forsørgelse,” siger formanden for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg Jacob Bundsgaard i en kommentar.

”Regeringen lægger op til en tidlig og aktiv indsats over for alle unge under 30, med et entydigt fokus på uddannelse. Det er helt i overensstemmelse med KL’s synspunkter,” siger Jacob Bundsgaard.

”Det er også en rigtig tanke, at de, der kan selv, skal selv, og at der derfor strammes op om rådighedsreglerne. Samtidig med, at vi skal bruge flere kræfter på at hjælpe de svage ledige, der har behov for en stærkere indsats, blandt andet med særlige ressourceforløb og en koordinerende sagsbehandler”.

”Jeg noterer med stor tilfredshed, at en del af de penge, der spares på lavere ungesatser og på, at samboende sidestilles med ægtefæller, skal bruges på netop at styrke indsatsen for de svage ledige,” siger Jacob Bundsgaard.

Han glæder sig over, at beskæftigelsesministeren lægger op til at mindske bureaukratiet og fjerne en del af de mange proceskrav på beskæftigelsesområdet:

”I KL vil vi have et meget skarpt fokus på, om reformen lever op til ministerens intention om at gøre op med bureaukratiet og de stive regler. Det er vigtigt, at den tværfaglige og helhedsorienterede indsats for svage ledige ikke udmøntes, så der indføres nye proceskrav, der regulerer, hvad der skal gøres, ned i mindste detalje,” siger Jacob Bundsgaard.

Fakta

Regeringen lægger nu op til en gennemgribende reform af kontanthjælpssystemet. Blandt hovedelementerne er:

  • Unge under 30, der er på kontanthjælp, skal pålægges at tage en uddannelse, hvis de er uddannelsesparate.
  • I stedet for kontanthjælp eller ungeydelse vil de komme på en såkaldt uddannelsesydelse svarende til SU.
  • Er man på kontanthjælp, vil indtægter fra samlevende blive sidestillet med ægtefæller.
  • Matchgruppesystemet afskaffes. I stedet vil kontanthjælpsmodtagere blive opdelt i ”arbejdsmarkedsparate” og ”ikke-arbejdsmarkedsparate”.
  • Arbejdsmarkedsparate bliver efter et halvt års ledighed sendt i arbejde i op til 13 uger. Enten i kommunen eller i en privat virksomhed med løntilskud.
  • Mange jobsøgnings-og aktiveringskurser nedlægges, og jobcentrene skal have et tættere samarbejde med virksomhederne.