01. februar 2013

Invitation til Kommunernes Netværk 2013

I 2013 fortsætter KL’s netværk på teknik- og miljøområdet, hvor 80 kommuner de seneste år har været medlemmer af et eller flere netværk. Dermed fortsættes indsatsen for at styrke videndelingen og dialogen mellem kommunerne.

Kommunernes Netværk udgør en faglig ramme, der skaber rum for sparring og erfaringsudveksling mellem kommunerne samt tematisering af aktuelle faglige udfordringer og løsninger. Netværkene faciliteres af KL Teknik og Miljø. I netværkene tager vi udgangspunkt i de nyeste nationale og kommunale tiltag – og fagmedarbejdere kommer tæt på de nyeste udviklingsspor i forhold til bl.a. lovgivningen på deres område. Samtidig med at de får mulighed for at give deres mening til kende.

Hermed inviteres til KL’s 10 forskellige netværk på teknik- og miljøområdet. Vi håber i KL Teknik og Miljø, at I finder de forskellige netværk interessante og ønsker at deltage i de enkelte netværk (igen) i 2013.

De forskellige netværk for medarbejdere på teknik- og miljøområdet favner følgende områder; affald, fundraising, industri, klimatilpasning, landbrug, vand- og natur, vandsektor, vej- og trafik samt det åbne land. Herudover faciliteres også et netværk for kommunale miljøjurister.

I 2013 er Kommunernes Vej- og Trafiknetværk et nyt tiltag, hvormed der nu også udbydes et forum for vidensdeling og dialog mellem kommunale medarbejdere, der arbejder med veje, trafik og trafiksikkerhed.

Yderlige informationer om netværkene, vilkår for medlemskab og tilmelding for netværksåret 2013 fremgår via www.kl.dk/netvaerk.

Vi håber at se jer i Kommunernes Netværk 2013!

Med venlig hilsen
KL Teknik og Miljø

YDERLIGERE MATERIALE