11. februar 2013

Høringssvar til udkast til lovforslag om Beskyttelse af børn mod overgreb m.v.

KL's svar på høring om udkast til forslag til Lov om ændring af lov om social service (beskyttelse af børn mod overgreb m.v.)

Du kan læse hele høringssvaret samt bilag, ved at klikke på dokumenterne i boksen "yderligere materiale" nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    KL's høringssvar til udkast til lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb m.v.

  • PDF

    bilag til KLs høringssvar til udkast til lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb m.v.