11. februar 2013

Forberedelse af folkeskolereform

KL ønsker at støtte kommunerne i arbejdet med at forberede den annoncerede folkeskolereform ved at iværksætte en række aktiviteter og udarbejde inspirationsmaterialer mv. Et stort antal kommunale repræsentanter vil blive inddraget i arbejdet.

Regeringen har lanceret en omfattende folkeskolereform, der forhandles i Folketinget i 2013 med henblik på vedtagelse i sommeren 2013. Det overordnede mål med reformen er, at alle elever bliver så dygtige, de kan. Reformen ventes at træde i kraft skoleåret 2014/2015.

Hvis hovedelementerne i reformen vedtages, vil det indebære betydelige ændringer af den faglige og økonomiske styring af folkeskolen. Ændringerne vil også påvirke organisering og indhold af dagtilbud, kultur- og fritidstilbud til børn og unge mv. Der er således tale om en omstilling, som vil involvere mange aktører i kommunerne i et omfattende forandringsprojekt, hvor et fælles syn på børns udvikling og læring er et vigtigt afsæt.

For at understøtte kommunerne i arbejdet med at forberede reformen frem mod august 2014 vil KL iværksætte en række aktiviteter og udarbejde inspirationsmateriale mv. Et stort antal kommunale repræsentanter inddrages. I januar 2013 er der nedsat en kommunal rådgivningsgruppe med kommunaldirektører og børne- og ungedirektører, der skal rådgive KL om realiseringen af en kommende folkeskolereform. Der nedsættes herudover følgende arbejdsgrupper med kommunale repræsentanter:

 • Arbejdsgruppe om kommunalpolitiske beslutninger om folkeskolen og tilbud til børn og unge
 • Arbejdsgruppe om skolens indhold, herunder aktivitetstimer
 • Arbejdsgruppe om styring af økonomi og ressourcer i folkeskolen
 • Arbejdsgruppe om dokumentation i relation til folkeskolen
 • Arbejdsgruppe om ledelse af folkeskolen
 • Arbejdsgruppe om kompetenceudvikling af folkeskolens medarbejdere.

Der planlægges senere nedsat en arbejdsgruppe om arbejdsgiverrollen, ligesom der eventuelt vil blive nedsat underarbejdsgrupper om specifikke temaer.

Det fælles formål for arbejdsgrupperne er at bidrage til omstillingen til en ny skole, herunder at give input til udvikling af konkrete produkter (fx temadage/konferencer, inspirationsmaterialer i form af modeller, eksempler mv.), der kan understøtte kommunerne.

Læs mere om rådgivningsgruppen og de enkelte arbejdsgrupper nedenfor. Se også den overordnede tidsplan for KL's særlige initiativer og aktiviteter i 2013 for at støtte kommunernes forberedese af folkeskolereformen.

YDERLIGERE MATERIALE

 • Særlige KL-initiativer og aktiviteter i 2013 for at støtte kommunernes forberedelse af folkeskolereformen

 • Arbejdsgruppe om økonomi og styring

 • Arbejdsgruppe om skolens indhold, herunder aktivitetestimer

 • Arbejdsgruppe om kompetenceudvikling

 • Arbejdsgruppe om dokumentation i relation til folkeskolen

 • Arbejdsgruppe om kommunalpolitiske beslutninger om folkeskolen og tilbud til børn og unge

 • Kommunal rådgivningsgruppe

 • Arbejdsgruppe om ledelse i folkeskolen