15. februar 2013

Fagligt høringssvar vedr. bekendtgørelser om krydsoverensstemmelse og god landbrugs- og miljømæssig stand

KL mener, at ændringerne i bestemmelserne burde indgå i den samlede evaluering af kommunalreformen, da hovedsigtet synes at være en centralisering af myndighedsopgaver herunder et forsøg på koordinering af tilsynsindsatsen vedr. KO-kontrol på tværs af myndighedslagene.

Høringssvaret findes i sin fulde længde som pdf nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Fagligt høringssvar vedr bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse