20. februar 2013

Danmarks konkurrenceevne bliver styrket

De smalle lønstigninger, der aftales i det offentlige, afspejler en stram lønudvikling i den private sektor. Og det styrker konkurrenceevnen, mener flere økonomer.

De lønaftaler, der i den seneste tid er indgået med statslige og kommunalt ansatte, styrker Danmarks konkurrenceevne. Det skriver Politiken.

”De offentligt ansattes lønninger er et spejl af lønnen blandt de privat ansatte, så de aftalte lønstigninger er et udtryk for, at der er en beskeden udvikling i lønningerne i det private erhvervsliv. Det forbedrer vores lønkonkurrenceevne”, siger direktør Lars Andersen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ( AE), til Politiken.

En årrække med lave lønstigninger

Op gennem 00' erne steg lønningerne i Danmark hurtigere end i de lande, som danske virksomheder konkurrerer med, men gennem de seneste år er det gået den modsatte vej.

”Det har haft sin pris, at lønningerne i Danmark steg så meget op gennem nullerne, at vi svækkede vores lønkonkurrenceevne med omkring 20 procent. Der kommer en årrække med lave lønstigninger, hvis vi skal have genoprettet lønkonkurrenceevnen”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen fra den liberale tænketank Cepos til Politiken.

Der er allerede aftalt overenskomster for de ansatte i kommunerne og statsansatte, mens der fortsat mangler aftaler for de ansatte på landets hospitaler og øvrige ansatte i regionerne. Her ventes der en aftale, der flugter de øvrige overenskomster, i den kommende weekend.

Konkurrenceevnepakke på vej

Konkurrenceevnen ventes også at blive styrket af den konkurrenceevnepakke, regeringen er på vej med, som skal lette byrder for landets virksomheder.

”En konkurrenceevnepakke trækker i samme retning som de aftalte overenskomster med lave lønstigninger. Hvis fx energiafgifterne og NOx-afgiften på brændsel bliver sat ned, så gør det produktion i Danmark billigere, hvilket igen gør det nemmere at holde produktionsjob i Danmark”, siger Lars Andersen til Politiken.

Regeringen løfter først sløret for den endelige udformning af konkurrenceevnepakken i begyndelsen af marts.