28. februar 2013

Aftale sikrer mere efteruddannelse

KL har indgået aftale med en række personaleorganisationer om at etablere Den Kommunale Kompetencefond fra 1. januar 2014.

Nu får blandt andet pædagoger, socialpædagoger og HK-personale i kommunerne bedre mulighed for at opnå efteruddannelse og anden kompetenceudvikling.

KL har nemlig indgået aftale med en række personaleorganisationer om at etablere Den Kommunale Kompetencefond fra 1. januar 2014.

Aftalen er et led i fornyelsen af overenskomsterne pr. 1. april i år.

Yder støtte til kompetenceudvikling

Aftalen er indgået mellem KL og følgende personaleorganisationer: BUPL, HK/Kommunal, SL, FOA, 3F, TL, DS, Forhandlingskartellet og Dansk Metal. Det er tidligere aftalt med hver enkelt af disse organisationer, at der afsættes penge til kompetencefonden.

Formålet med fonden er at yde støtte til kompetenceudvikling af kommunale medarbejdere til gavn for den kommunale opgaveløsning og også til gavn for medarbejdernes udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet.
Midlerne i fonden skal fortrinsvis anvendes til kompetencegivende efter- og videreuddannelse hos anerkendte udbydere. Der kan dog også gives støtte til anden kompetenceudvikling, der ligger inden for fondens formål, og parterne er enige.

Der kan søges op til 25.000 kroner pr. medarbejder fra fonden. Derudover skal der være en kommunal medfinansiering på 20 % af det ansøgte beløb.

Læs mere om aftalen om Den Kommunale Kompetencefond her.

 

 Læs mere om overenskomstforhandlingerne

Kan mine børn komme i skole? Få spørgsmål og svar om lockout her

Læs mere om overenskomstforhandlingerne 2013 og konflikten

Se, hvorfor KL ønsker at modernisere lærernes arbejdstid på meretidsammen.dk