07. februar 2013

Administrativ information om vejbidrag, februar 2013

Forsyningssekretariatet har nu offentliggjort alle afgørelser vedrørende vejbidrag. Konklusionen er, at 71 kommuner har betalt for lidt for regnvandsafledning.

Mange kommuner er i dialog med Forsyningssekretariatet om grundlaget for deres konkrete afgørelser og beder om fornyet sagsbehandling. KL er bekendt med, at flere kommuner overvejer at indbringe Forsyningssekretariatets afgørelser for domstolene.

KL indgår i en arbejdsgruppe i regi af Naturstyrelsen, der skal lave en ny model gældende for 2013 og frem.

Afgørelser for 2011 og 2012 afgøres af Forsyningssekretariatet på det nuværende lovgrundlag.

Sagen

Næsten tre ud af fire kommuner har ifølge Forsyningssekretariatet betalt for lidt til spildevandsselskaberne for at komme af med regnvand på de kommunale veje. For perioden 2007-2010 har Forsyningssekretariatet afgjort, at 71 kommuner tilsammen har betalt cirka 300 millioner kroner for lidt til spildevandsselskaberne.

41 af kommunerne har valgt at betale de manglende vejbidrag til de enkelte spildevandsselskaber. De resterende 30 kommuner vil få trukket op til 60 procent af beløbet i tilskuddet fra staten til kommunerne.

KL har, efter dialog med mange kommuner og ved en gennemgang af afgørelserne truffet for 2007-2010 fra Forsyningssekretariatet, fået bekræftet, at ganske få kommuner har fået godkendt deres beregningsmodel.

Mange kommuner er i dialog med Forsyningssekretariatet om grundlaget for deres konkrete afgørelser og beder om fornyet sagsbehandling. Kommunerne har mulighed for at anmode Forsyningssekretariatet om genoptagelse af sagen. I den forbindelse skal kommunen fremkomme med nye faktiske oplysninger, der er af væsentlig betydning for sagens udfald.

KL er bekendt med, at flere kommuner overvejer at indbringe Forsyningssekretariatets afgørelser for domstolene. I givet fald har KL mulighed for at indtræde i en eventuel retssag til støtte for kommunen.

KL konstaterer også, at flere kommuner i nogle år har betalt for meget til forsyningsselskabet. Dette fremgår som et 0 i oversigterne over, hvor meget kommunen skal betale tilbage.

KL gør opmærksom på, at et for meget udbetalt beløb ikke er fratrukket i Forsyningssekretariatets beregning, og at kommunen derfor selv skal opkræve dette beløb hos forsyningsselskabet.

KL er i dialog med Naturstyrelsen, Forsyningssekretariatet og DANVA om en fremadrettet model gældende for 2013 og frem. KL vil her arbejde for en enkel og entydig model og arbejdet forventes afsluttet før sommeren 2013.

Følg sagen på www.kl.dk 

Hvis du vil vide mere

Se Forsyningssekretariatets afgørelser her

 

Kontaktperson i KL

Vedr. Juridiske spørgsmål, herunder en evt. retssag: Dario Silic, Sektionsleder/Chefkonsulent, KL, Jura og EU, tlf.: 33 70 31 99, mobil: 21 35 37 28, e-mail: dai@kl.dk 

Vedr. faglige spørgsmål: Nikolaj Sveistrup, Chefkonsulent, KL, Teknik og Miljø, Mobil: 40 33 70 65, e-mail: nis@kl.dk

Vedr. økonomiske spørgsmål: Bente Hammer, Fuldmægtig, KL Økonomisk sekretariat, Tlf. 33 70 34 73 , e-mail: bhm@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE