28. februar 2013

8.Valg af it understøttelse

Det vigtigste råd ved valg af it løsning er at sikre stor fleksibilitet. Ingen af de kommuner, som vi har talt med, har bevaret deres ”førsteudgave”.

Det er en god ide, at starte i det små med et regneark, men det er også vigtigt at den it understøttelse, man efterfølgende vælger, nemt kan ændres både med hensyn til oprettelse af nye målgrupper og ændring af de spørgsmål, der måles på og mulighederne for afrapportering. Et andet råd er at sikre, en overskuelig præsentation over udviklingen i målingerne, som kan bruges i dialogen med borgeren. Hvis ikke udviklingen kan forklares let og overskueligt, kan man ikke bruge redskabet til at understøtte dialogen med borgeren.

Vejle Kommune startede i det små med et regneark. Se vedlagte bilag.  

Københavns Kommune startede deres progressionsmålinger af match 1 borgere med Enalyzer. En nem og billig løsning.

Rebild Kommune har brugt SurveyXact som redskab til at måle progression.

Esbjerg Kommune bruger Results.

Københavns Kommune bruger Outcomestar ved måling af progression for udsatte borgere.

Tryk her for at komme tilbage til hovedsiden om startkit til progressionsmålinger

YDERLIGERE MATERIALE