31. december 2013

Nytårsudtalelse: Kommunalpolitik gør en forskel

Det er i kommunerne, at velfærden i de her år bliver fornyet. Og ingen opgave bliver større de næste fire år end at gennemføre folkeskolereformen, skriver KL's formand Erik Nielsen i sin nytårsudtalelse.

Af Erik Nielsen
Formand for KL

For kommunerne er det ikke bare et nyt år, vi den 1. januar tager hul på, men en ny, fire-årig valgperiode.

Til de mange nyvalgte medlemmer af byråd og kommunalbestyrelser vil jeg sige velkommen til det kommunalpolitiske arbejde. Til jer, der stopper, vil jeg sige tak for den store indsats, I har ydet.

Kommunalpolitik gør en forskel. Og ved valget 19. november oplevede vi en markant stigende valgdeltagelse – en fremgang på hele 6,1 procentpoint. Det var den højeste valgdeltagelse i 32 år, hvis man ser bort fra 2001, hvor der blev holdt folketingsvalg samme dag.

Tallene vidner om en stærk opbakning til det lokale demokrati og til kommunestyret. Men lokalt demokrati er meget mere end krydset på valgdagen.

Der er brug for at tænke over, hvordan kommunikationen og samspillet mellem kommunalbestyrelsen og borgerne kan udvikles - og hvordan borgernes lyst til at tage medansvar understøttes.

Det er nu, vi skal så de frø, der skal få en endnu højere valgdeltagelse til at spire ved næste kommunalvalg!

En omstillingstid

De seneste fire år har været præget af den værste økonomiske krise siden 1930’erne. Vi befinder os i en turbulent tid, hvor der er behov for at træffe vanskelige, men nødvendige beslutninger, så vi kan omstille og tilpasse vores velfærdssamfund. Det lederskab har politikere i byråd og kommunalbestyrelser i den grad taget på sig de sidste fire år.

Kommunerne har med en stram økonomisk styring gået forrest i genopretningen af landets økonomi, og vi har for alvor taget fat på at effektivisere den daglige drift.

Samtidig gennemfører vi en række omstillinger af den borgernære velfærd. Kommunalpolitikerne har stået i spidsen for forandringer på store områder som folkeskolen, sundhedsområdet, ældrepleje og det specialiserede socialområde.

En endnu bedre skole

Det viser, at det er i kommunerne, at velfærden i de her år bliver fornyet. Det kan lade sig gøre, fordi der i kommunalbestyrelserne udvises markant politisk lederskab. Og ingen opgave bliver større de næste fire år end at gennemføre folkeskolereformen.

KL bakker op om reformen, og arbejdet med at føre den ud i livet, i fællesskab med vores mange engagerede og dygtige lærere, pædagoger, skoleledere og andre personalegrupper, vil få første prioritet i den kommende valgperiode.

Det er ingen hemmelighed, at vi har været igennem et konfliktfyldt forløb, og der har været mange sten på vejen. Som kommunalpolitikere står vi nu med den store opgave at få skabt tillid og engagement og samtidig hjælpe skolelederne med at fastholde de nye muligheder og sikre flyvehøjden i skolereformen.

For vi står nu ved starten på en ny folkeskole. Det er en enestående mulighed, som vi skylder de kommende generationer at udnytte. Vi skal give vores børn en sammenhængende og motiverende skoledag, der langt mere fleksibelt kan imødekomme alle elevers forskellige behov.

Vi har ikke taget så stort et skridt fremad for nu at trippe baglæns igen. Godt nytår!