09. december 2013

Leder: Vi skaber velfærd i fællesskab

Kristian Wendelboe, administrerende direktør for KL skriver i sin leder om, at et styrket samspil med borgerne, lokalsamfundet og det private erhvervsliv er af vejene til at opretholde og videreudvikle velfærdsydelserne.

Af Kristian Wendelboe, administrerende direktør for KL

Forsidehistorien på dagens Momentum fortæller os, at en stor gruppe borgere faktisk gerne vil inddrages mere i beslutningerne i deres lokalområde. Og mange er også parate til at ofre mere tid på det. Det skal de nye kommunalbestyrelser glæde sig over og samtidig tænke grundigt over, hvordan de bedst kan udnytte det store potentiale til at skabe endnu bedre kommuner. På samme måde er der mange borgere, organisationer og virksomheder, som gerne vil yde et større bidrag og et konkret stykke arbejde til at løse de kommunale velfærdsopgaver.

Kommunerne spiller en nøglerolle i det danske velfærdssamfund. Men kommunerne kan ikke gøre det alene, og med de seneste års økonomiske krise er det blevet helt tydeligt, at der skal tænkes nyt, hvis vi fortsat skal kunne opretholde og videreudvikle velfærdsydelserne.

Vi skal derfor turde se – og gå – nye veje, og en af vejene er at styrke samspillet med borgerne, lokalsamfundet og det private erhvervsliv. I KL kalder vi det ”Fremtidens velfærdsalliance”. Og vi offentliggør om kort tid et website, der viser mulighederne i og konkrete eksempler på, hvordan kommuner kan samarbejde mere med borgere og frivillige på alle velfærdsområderne. Her vil være masser af inspiration til de nye kommunalbestyrelser.

Det handler grundlæggende om at skabe et samfund, hvor flere borgere kan tage medansvar og vare på sig selv, samtidig med at de har lyst til at bidrage til fællesskabet i samspil med det offentlige. De nye velfærdsalliancer er ikke en banal sparedagsorden eller et udtryk for, at kommunerne ikke vil stå ved deres ansvar.  Men vi skal i langt højere grad også understøtte den aktivitet og virkelyst, der er i samfundet. Alle ressourcer skal bringes i spil.

Samtidig skal vi have respekt for de forskelligheder og særlige kompetencer, som kendetegner de forskellige aktører. Der er jo forskel på at samarbejde med en privat virksomhed eller organisation, den lokale idrætsforening eller frivillige borgere på det lokale ældrecenter. Og det er i alle tilfælde kommunens ansvar at sikre klarhed om rammerne for opgaven og de enkelte medspilleres roller og ansvar.

Samarbejdet med frivillige er nyt land mange steder, men mange er også allerede i fuld gang med at finde og afprøve nye velfærdsalliancer. Og jeg er ikke i tvivl: Velfærd skabes bedst i fællesskab.