08. december 2013

Kvalitetsløft holder ikke nogen for nar

Realiteten er, at fra 2013 til 2014 falder børnetallet med over 7000 børn i alderen 0-5 år, mens antallet af pædagoger og pædagogmedhjælpere er svagt stigende. Det skriver KL's formand Erik Nielsen i debatindlæg.

Af Erik Nielsen, formand for KL

Henning Pedersen fra BUPL og Jakob Sølvhøj fra FOA tager grove ord i munden, når de i Politiken den 4. december beskylder KL for at holde ”forældre og børn for nar”. Jeg synes ikke, den tone klæder to seriøse, faglige organisationer.
 
En omfattende rundspørge blandt landets 98 kommuner viser, at der i 2013 er afsat 525 mio. kroner på at give vores vuggestuer og børnehaver et løft. Disse oplysninger stammer direkte fra bl.a. økonomidirektører og dagtilbudschefer i alle landets kommuner. Det er mennesker, jeg normalt opfatter som troværdige.

Der er intet nyt i, at BUPL og FOA gerne ser, at der indføres minimumsnormeringer. Men jeg vil advare mod den form for statslig detailstyring, for behovene er ikke ens alle steder.

Fx kan der i én børnehave være behov for ekstra god normering til sprogstimulering, mens man et andet sted har mere behov for efteruddannelse. Jeg er overbevist om, at det giver en bedre service for den enkelte borger, at kommunerne på den måde har frihed til at udmønte pengene ud fra lokale ønsker og behov.

I disse år effektiviserer kommunerne deres drift i stor stil, også på dagtilbudsområdet. Der bliver fx slanket ledelseslag, administrative funktioner bliver strømlinet, og indløb effektiviseres.

Det betyder, at kommunerne sparer udgifter, men det giver jo på ingen måde en dårligere børnepasning. Men det er, som om BUPL og FOA hænger fast i en forældet tankegang, hvor de sætter lighedstegn mellem effektiviseringer og serviceforringelser. 

Jeg kan godt forstå, at et kvalitetsløft til en værdi af 525 mio. kr. kan være svært at få øje på, når kommunerne årligt bruger 30 mia. kroner på dagtilbud. Men realiteten er, at fra 2013 til 2014 falder børnetallet med over 7000 børn i alderen 0-5 år, mens antallet af pædagoger og pædagogmedhjælpere er svagt stigende. Det er et konkret løft, som ikke holder nogen for nar.

***********************************************************************
Debatindlægget er bragt søndag den 8. december i Politiken.