19. december 2013

KL's høringssvar til udkast til bekendtgørelse om indberetning af jordforureningsdata

KL har modtaget udkast til bekendtgørelse om indberetning af jordforureningsdata. Hermed fremsender KL’s sekretariat høringssvar til udkastet.

Hørringssvaret kan hentes som PDF nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • KLs høringssvar bekendtgørelse om indberetning af jordforureningsdata