18. december 2013

KL's høringssvar til lovforslag om ændring af lov om miljøbeskyttelse og råstofloven

KL har afgivet høringssvar til lovforslag om ændring af lov om miljøbeskyttelse og råstofloven.

Høringssvaret findes i PDF herunder.

YDERLIGERE MATERIALE

  • KL's høringssvar til lovforslag om ændring af lov om miljøbeskyttelse og råstofloven