09. december 2013

Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser samt forsikringsdækning ved tjenesterejser i udlandet (SHK)

Aftalen træder i kraft den 1. april 2013.

Aftalen omfatter ansatte i kommuner inden for KL's forhandlingsområde. (SHK)

YDERLIGERE MATERIALE

  • 08.71 Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser O.13