01. august 2013

Københavns Kommune giver imamer sort bælte i digital selvbetjening

Gennem dialog og netværk introducerer Københavns Kommunes Borgerservice kommunens ikke it-parate borgere for digitaliseringens muligheder. Denne opskrift ligger bag kommunens succes med at uddanne 15 imamer til digitale ambassadører.

En borgerservicemedarbejders ide om at spørge imamerne i Københavns Nordvest-kvarter om de var interesseret i et besøg, blev starten på et frugtbart og respektfuldt samarbejde mellem imamerne og Københavns Borgerservice.

”Vi startede med at holde oplæg om bl.a. Nem-Id, og derfra udviklede det sig hurtigt. De spurgte, om ikke vi ville komme igen med noget mere, og så tænkte vi; det kan vi jo godt, for vi har teknikken til at sidde her som et center. Så gør vi det”, fortæller Udviklingskonsulent i Københavns Borgerservice Kent Skytte. Københavns Borgerservice pakkede derefter det nødvendige grej ned, og stillede et midlertidigt borgerservicecenter op i moskeen i forbindelse med fredagsbønnen, der ugentligt besøges af 1100-1200 mennesker.

”Det er klart, at vi ikke kan nå at hjælpe alle, men vi viser, at vi findes, og at vi kommer igen”, fortæller Kent Skytte.  Netop opfølgning på besøgene er vigtigt, hvis der skal opnås en effekt, udtaler Udviklingskonsulenten: ”Ét kursus er ikke nok. Vi holder derfor kontakten til imam-netværket og følger op i moskeerne, ellers opnår vi ingen effekt.”

Ejerskab til projektet

Dialogen mellem Københavns Borgerservice og imamerne har betydet, at imamerne har taget ejerskab til projektet om at udbrede kendskabet til de digitale muligheder. Dette viser sig bl.a. ved, at 15 imamerne selv er blevet uddannet digitale ambassadører – eller fået sort bælte i selvbetjening, som Kent Skytte kalder det.

”Imamerne var nysgerrige og engagerede for kurset, men også taknemmelige over at vi som kommune ville bruge tid på dem og integrere dem i vores samfund, så det var vildt positivt”, fortæller Kent Skytte. Med imamernes hjælp er budskabet om de digitale muligheder således nået ud til en række borgere, der ellers er svære at nå. Ifølge Kent Skytte er dialogen og det efterfølgende netværk helt uundværlige elementer, når borgerservice skal nå de mindst it-parate borgere og introducere dem for digitaliseringens muligheder og fordele.

En del af borgerservice to-go

Imam-projektet er en del af Københavns Kommunens borgerservice to-go koncept, der går ud på at møde borgerne, inden de møder op i borgerservicecentret. Udover det midlertidige borgerservicecenter, der f.eks. bliver brugt i imam-projektet, råder Københavns Borgerservice over to borgerservicecykler (se artikel). Formålet med projektet er desuden at nå ud til de borgere, der ikke er it-parate og skabe en interesse for den digitale verden.

For yderligere information kontakt

Kent Skytte, Udviklingskonsulent Københavns Kommune

Mail: ksk@okf.kk.dk