09. august 2013

KL: Interessant beskæftigelsesoplæg fra Venstre

Der er mange interessante elementer i Venstres forslag på beskæftigelsesområdet. Men også ting, der trækker i den gale retning, mener KL.

KL er enig med Venstre i, at der er god grund til at se på, om den offentlige beskæftigelsesindsats kan gøres endnu mere effektiv for de samme – eller helst for færre penge.

”Der er mange interessante elementer i Venstres forslag. Men der er også ting, som  trækker i den forkerte retning”, siger formanden for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg Jacob Bundsgaard.

KL har selv tidligere stillet forslag på linje med Venstres, som skal sikre, at ledige hurtigere kommer tilbage i job. Det gælder forslag om:

  • At give ressourcestærke ledige større ansvar
  • Stærkere jobfokus i uddannelse
  • Opprioritering af virksomhedskontakten

KL bakker også op om forslaget om at fjerne seks ugers selvvalgt uddannelse:
 
”Selvvalgt uddannelse er blevet et tag-selv-bord for især de højtuddannede, hvor det ligefrem kan forlænge deres ledighedsperiode. Ordningen kostede i 2012 næsten en halv milliard kroner".

"Jobcentre kan blot se til, mens højtuddannede nyledige bruger offentlige penge på kurser uden effekt, og pengene kunne være brugt langt bedre på en stærkere, skræddersyet indsats over for de svageste ledige,” siger Jacob Bundsgaard.

KL finder det også glædeligt, at Venstre bakker op om den grundlæggende tankegang om indretningen af de økonomiske incitamenter for kommunerne, som bygger på ens refusionssatser på tværs af ydelser, som falder over tid. Tankegangen stammer fra Arbejdsmarkedskommissionen og indgår også i aftalen med regeringen om kommunernes økonomi i 2014.

Men med Venstres forslag om, at ledige selv må vælge mellem privat vikarbureau, jobcenter eller A-kasse, risikerer vi at bruge ressourcerne på dem, som alligevel selv ville finde et arbejde inden for det første halve år, advarer Jacob Bundsgaard.

Han påpeger, at langt de fleste på det danske arbejdsmarked kommer i arbejde ved, at virksomheder og ansatte finder hinanden på baggrund af kvalifikationer uden indblanding fra det offentlige.
 
”Halvdelen af alle ledige får job inden for et halvt år. Arbejdsmarkedsindsatsen skal i høj grad bidrage til at nedbringe de offentlige overførsler, og derfor skal vi ikke bruge flere penge på dem, der alligevel hurtigt finder et job selv".

"Vi må prioritere indsatsen omkring dem, som har brug for noget ekstra for at komme i arbejde – f.eks. opkvalificering eller brancheskift. Hvis alle skal have en pose penge med – også dem, der før selv har fundet arbejde, så vil det gå ud over arbejdet med dem, der kræver en særlig indsats,” siger Jacob Bundsgaard.

Han understreger, at KL støtter fuldt ud op om øget samarbejde mellem alle aktører på arbejdsmarkedet, kommuner, a-kasser,  fagforeninger og private jobformidlere, men forudsætningen er et enstrenget ansvar for jobindsatsen i kommunerne.
 
”En mere effektiv indsats for de samme eller færre penge kan kun realiseres, hvis vi holder fast i, at det er kommunen, som har ansvaret. Det giver den rette prioritering af indsatsen".

"En  periode i starten uden klart myndighedsansvar vil sandsynligvis forlænge ledighedsperioderne og mindske branchemobiliteten, da det er den første visitation af den ledige, der er helt afgørende for, at de ledige får den rigtige tidlige indsats. Ansvaret for den rigtige indsats kan hverken den ledige selv, a-kassen eller fagforeningen løfte,” siger Jacob Bundsgaard.

Han efterlyser samtidig et opgør med det bureaukrati og de mange proceskrav, der præger beskæftigelsesområdet.

 

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Se Venstres udspil: Hurtigere i arbejde