05. august 2013

KL høringssvar, august 2013, vedr. udkast til bekendtgørelse, spildevandsafledningsbidrag

KL's høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om spildevandsafledningsbidrag (trappemodel) er vedlagt som bilag.

Høring udsendt af Miljøministeriet med frist 5. august 2013.

YDERLIGERE MATERIALE

  • KL Høringssvar. Spildevandsafgift trappemodel