23. august 2013

Høring af udkast til vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne

KL har afgivet bemærkninger til Social-, Børne- og Integrations-ministeriets udkast til vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Udkastet til vejledning refererer til de indgrebsmuligheder, som Folketinget tidligere på året har vedtaget over for personer med udviklingshæmning og foranstaltningsdom.

I høringssvaret har KL lagt særlig vægt på spørgsmål om bl.a. afgrænsning af målgruppen for indgrebsmulighederne og overensstemmelsen mellem denne og anden lovgivning på området.

Læs mere her:

YDERLIGERE MATERIALE

  • Bemærkninger til udkast til vejledning om magtanvendelse