30. august 2013

Analyse af personer i målgruppen for akutpakken og deres sygedagpengestatus

Denne analyse ser på de personer, der er i målgruppen for akutpakkerne. Analysen fokuserer på, hvorvidt personer, som er tæt på at miste retten til dagpenge, hyppigere melder sig syge og i en længere periode, når de nærmer sig falddato for dagpengeretten. Antallet og længden af sygdomsforløb kan have betydning, idet sygedagpengeforløb over 6 uger udskyder tidspunktet for, hvornår man mister retten til dagpenge.

Analysen hovedkonklusioner er, at

  • Personer i målgruppen for akutpakken, bruger flere sygedagpengeklip end andre dagpengemodtagere.
  • Andelen af sygedagpengeklip er stigende over hele perioden.
  • Sygedagpengeforløbene er længere jo nærmere personerne kommer det tidspunkt, hvor de står til at miste dagpengeretten.
  • Jo længere henne i dagpengeforløbet og dermed tættere på falddatoen personerne kommer, jo flere sygedagpengeforløb over 6 uger har de.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Analyse af akutledige og sygedagpengestatus