12. april 2013

På charmekursus for erhvervslivet

En tilfredshedsundersøgelse blandt virksomhederne i Slagelse Kommune viste, at der var rum for forbedring. Derfor har 60 medarbejdere i Slagelse Kommune været på kursus i ’erhvervsvenlighed’.

I Slagelse har en ny tilfredsundersøgelse sat fokus på behovet for at øge kommunes erhvervsvenlighed. Det har kommunen gjort ved i samarbejde med Syddansk Universitet at arrangere kurset "God og dårlig kommunikation i sagsbehandlingen".

Håbet er, at en bedre erhvervsservice fra kommunens medarbejdere vil tiltrække flere virksomheder til Slagelse. Nøglen til succes er ifølge borgmesteren at vide, hvad virksomhederne gerne vil have.

”Vi skal kvalitetssikre erhvervsservicen, og derfor skal vi vide, hvordan erhvervslivet oplever os i dag, og hvad der er vigtigt for dem,” forklarer Lis Tribler (S), borgmester i Slagelse Kommune.

Borgmesteren lægger desuden vægt på, at større viden om ens kollegers fagområder kan ruste medarbejderne til bedre at kunne håndtere de sager, som kører på tværs af fagkontorerne.

Ikke blot et smile-kursus

Det var den tidligere udviklingsdirektør i kommunen, Rie Perry, der fik ideen til kurset. Og  forløbet går ikke ud på, at medarbejderne bare skal lære at smile mere, understreger hun.

”Vi er også en myndighedsfunktion, og det er ikke alt, vi kan og må sige ja til. Men vi skal blive bedre til at forklare, hvorfor vi ind i mellem siger nej. Og til at henvise til alternativerne, som vi kan finde, fordi vi kender systemet,” forklarer Rie Perry, som nu er kommunaldirektør i Odsherred Kommune.

Læs mere om Slagelse Kommunes kursus i erhvervsvenlighed i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner.

YDERLIGERE MATERIALE