18. april 2013

Opbakning til kompromis i lærerkonflikten

Der er flere, der ønsker, at KL’s krav bliver imødekommet ved et lovindgreb i den igangværende konflikt, end at Danmarks Lærerforening får sin vilje. Det viser ny måling. Et flertal ønsker dog et kompromis.

Det er Ugebrevet A4, der har gennemført en måling, der viser, at blot 15 procent af danskerne ønsker, at et indgreb skal være til størst fordel for lærerne. Derimod mener 20 procent, at et indgreb skal tilgodese KL’s synspunkter, mens 51 procent ønsker, at begge parter skal tilgodeses.

Ugebrevet A4 har løbende, siden konfliktens begyndelse i starten af april, målt danskernes holdning. Og i forhold til begyndelsen af april er det nu en højere andel, der ønsker et kompromis, mens andelen, der bakker op om enten KL eller Danmarks Lærerforening, er faldet.

Gennem hele forløbet har det dog været en klart højere andel, der støtter KL end Danmarks Lærerforening.

Tiltagende træthed

Arbejdsmarkedsforsker og professor Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet forklarer den dalende opbakning til lærerne og KL med, at forældre og danskerne generelt er ved at være trætte af konflikten.

”Jeg tror, der blandt danskerne er en tiltagende træthed over at høre begge parter køre i samme rille med de samme budskaber gang på gang. I den situation mister man sympati for begge parters synspunkter,” siger Flemming Ibsen til Ugebrevet A4.

Formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, mener, at KL gennem sine annoncer har forsøgt at tegne et billede af, at lærerne ”er gamle og ikke laver noget, og det har måske på en eller anden måde haft en virkning på danskerne”.

Glæder sig over opbakning til kommunerne

KL’s forhandlingsleder, Michael Ziegler, glæder sig over, at kommunerne får større opbakning end lærerne.

”Jeg hæfter mig først og fremmest ved, at der er flest, som ønsker KL’s synspunkter tilgodeset. Og at den fordeling ikke har ændret sig i løbet af konflikten. Når vi så ligesom lærerne oplever dalende opbakning, skyldes det nok, at folk er tiltagende trætte af konflikten og naturligt tænker, at begge parter skal tilgodeses ved et eventuelt indgreb,” siger Michael Ziegler til Ugebrevet A4.