29. april 2013

Moderniseret affald for 315 millioner

KL og Dansk Affaldsforening har med et nyt udspil sat en fælles kurs mod mere genbrug, bedre energi og en årlig gevinst på 315 millioner kroner ved at modernisere affaldssektoren.

KL og Dansk Affaldsforening vil med et fælles udspil sikre økonomien i den kommunale affaldssektor og bidrage aktivt til den grønne omstilling.

Det forlyder, at regeringens ressourcestrategi er lige på trapperne. Den ventes at indeholde en liberalisering af affaldssektoren, som i dag er på kommunale hænder, med et tilhørende tvangsudbud af alt affald fra både virksomheder og private. Det er en udvikling, som KL og Dansk Affaldsforening vurderer, vil udhule økonomien i de kommunale forbrændingsanlæg uden garantier for en styrket genanvendelse.

”Det er afgørende, at kommunernes mulighed for at styre affaldet fra borgerens skraldespand til kommunens eget energianlæg ikke ødelægges af et tvangsudbud, som vil sende skraldeposerne i EU-udbud og dermed udhule økonomien i mange af de kommunale energianlæg,” siger Martin Damm, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg.

”Vi sikrer med vores udspil kommunale investeringer for samlet 20 milliarder kroner og undgår, at store mængder affald vil strømme til udlandet som resultat af, at det er tvunget i udbud. En eksport af dansk affald er en eksport af et billigt CO2-venligt brændsel til el- og fjernvarmeproduktion,” siger Ove E. Dalsgaard, formand for Dansk Affaldsforening.

Udspillet fra KL og Dansk Affaldsforening indebærer, at genanvendelsen øges, så vi om ti år genanvender cirka dobbelt så meget affald sammenlignet med i dag, hvilket vil give grundlag for at nedjustere forbrændingskapaciteten. Kapacitetstilpasningen bør ifølge KL og Dansk Affaldsforening ske med afsæt i parametre som miljø, samfundsøkonomi og forsyningssikkerhed og koordineres, så affaldsforbrændingernes produktion og placering tilpasses energibehovet.

Netop koordination i forhold til energisystemet, mener de to organisationer, er helt afgørende. Derfor er udspillet også sendt til klima- og energiminister Martin Lidegaard udover miljøministeren, finansministeren og økonomi- og indenrigsministeren.

”Vi har sendt vores alternativ til fire ministre, som alle har lod og del i, at vi får taget flere ressourcer fra til genbrug, optimeret energiudnyttelsen af det affald, som ikke kan genanvendes, og sikrer kommunernes investeringer i forbrændingsanlæg, der beløber sig til 20 mia. kroner på landsplan,” siger Ove E. Dalsgaard, formand for Dansk Affaldsforening.

KL og Dansk Affaldsforening støtter med udspillet også op om, at organisk affald sorteres fra til behandling på fx biogasanlæg og spiller dermed også affaldet ind som del af den grønne omstilling.

Læs udspillet i bilaget her på siden.

Kontakt

KL: Pressekonsulent Line Oxholm Thomsen på 3370-3536 eller lnt@kl.dk

Dansk Affaldsforening: Formand Ove E. Dalsgaard: 20 69 12 00 og Jacob H. Simonsen, direktør: 22 51 66 61.

Fakta

Affald er kilde til 20 pct. af den samlede danske fjernvarmeproduktion.

Fjernvarme produceret på affald er billigere end alle andre alternativer. Skal fjernvarmen fremover produceres på fx naturgas, flis og halm vil gennemsnitsprisen for en husstand stige med 3.000 kroner årligt.

85 pct. af landets kommuner udbyder i dag indsamlingen af affald og bruger dermed frivilligt muligheden for udbud.

 

 

YDERLIGERE MATERIALE