10. april 2013

Lovforslag om socialtilsyn er nu fremsat til 1. behandling

Du kan finde lovforslaget omhandlende de fem socialtilsyn her.

Lovforslag om de fem socialtilsyn:

http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20121/lovforslag/L205/20121_L205_som_fremsat.pdf

 

Lovforslag om ændring af Serviceloven, som følge af lovforslag om socialtilsyn:

http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20121/lovforslag/L206/20121_L206_som_fremsat.pdf

 

Lovforslaget forventes vedtaget primo juni 2013.