24. april 2013

Løn- og Personalenyt nr. 2013:38 - Erstatningsferie ved sygdom under ferie

Den 1. maj 2012 trådte de nye regler om erstatningsferie ved sygdom under ferie i kraft. KL og KTO har endnu ikke kunnet nå til enighed om at implementere reglerne om erstatningsferie i ferieaftalen. Det er derfor ferielovens regler om erstatningsferie, der skal følges, hvis en ansat bliver syg under sin ferie.

Ferielovens § 13, stk. 3 - 6 regulerer forholdet, hvis en ansat bliver syg under sin ferie.

KL har tidligere informeret om de nye regler om erstatningsferie ved sygdom under ferie i Løn- og Personalenyt nr. 2012:03 af 1. maj 2012.

Se den vedhæftede Løn- og Personalenyt 2013:38 af 24. april 2013 for mere information.

YDERLIGERE MATERIALE