17. april 2013

Løn- og Personalenyt nr. 2013:37 - Nye regler om fleksjob - Løn- og ansættelsesvilkår mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - § 70e – skal anvendes ved fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår for ansatte i fleksjob ansat den 1. januar 2013 eller senere, idet KL og KTO endnu ikke har indgået en aftale om fleksjob.

Rammeaftale om det sociale kapitel af 17. november 2011- kapitel 4 - gælder ikke for fleksjobansatte ansat den 1. januar 2013 eller senere.

Rammeaftalens kapitel 4 finder alene anvendelse for fleksjobansættelser,  der er sket før den 1. januar 2013, dvs. for  fleksjobansættelse efter den gamle ordning.

KL har tidligere informeret om de nye regler om fleksjob, se Løn- og Personalenyt nr. 2012:6 af 21. december 2012.

Se den vedhæftede Løn- og Personalenyt 2013:37 af 17. april 2013 for mere information.

YDERLIGERE MATERIALE