02. april 2013

Lederartikler med fokus på lærerkonflikt

"KL tager en kamp på vegne af alle, der ønsker bedre uddannelse og bedre udnyttelse af skattekronerne", skriver Børsen i dag i sin leder. Politiken advarer mod, at fronterne trækkes for skarpt op.

Lærerkonflikten præger avisernes ledersider i dag. Og i både Børsen, Berlingske og Jyllands-Posten er der klar opbakning til KL’s linje.

”KL tager en kamp på vegne af alle, der ønsker bedre uddannelse og bedre udnyttelse af skattekronerne” står der i Børsens leder, der er skrevet af chefredaktør Anders Krab-Johansen.

”En analyse fra KL viser, at 39,6 pct. af lærernes arbejdstid bruges på undervisning. Den procentandel skal den enkelte skoleleder kunne skrue op for, hvis det gavner børnene. Så enkelt er det. Derfor skal der gøres op med arbejdstidsreglerne, så skolernes arbejdsformer løbende kan udvikles. En fagforening skal ikke lede og fordele arbejdet, heller ikke på en skole”, skriver Børsen.

Ikke grundlæggende principper på spil

Jyllands-Posten betegner tingenes tilstand i den danske folkeskole som "jammerlige" og efterlyser på den baggrund større vilje til nytænkning fra lærerne:

"Det er på tide, at lærerne vågner op til virkeligheden anno 2013, åbner øjnene og ser den intellektuelle og uddannelsesmæssige armod omkring sig, som de med deres betontænkning har været med til at skabe," står der i avisens leder, hvor man betegner de nuvpærende arbejdstidsregler for lærere som "stive og kropumulige".

Berlingske understreger, at der er grænser for, hvor længe en konflikt kan få lov til at løbe, eftersom de ældste elever inden så længe skal op til de afsluttende prøver.

”Regeringen kan lige så godt gribe ind først som sidst. Der er nemlig ikke tale om en fagpolitisk strid, hvor grundlæggende principper står på spil”.

”Der er alene tale om, at lærerne skal acceptere, at de lokale ledelser på skolerne har ret til at tilrettelægge arbejdsgangen. Sådan som det sker på alle andre arbejdspladser,” hedder det i Berlingskes leder.

B.T. efterlyser, at begge parter havde brugt mere tid på at nå frem til et kompromis og mindre tid på ”kampen om befolkningens gunst”.

”Selvfølgelig skal det være skolelederne lokalt - og ikke Danmarks Lærerforening centralt - der bestemmer, hvordan lærerne skal arbejde. Lige så selvfølgeligt er det, at lærerne har brug for at forberede sig til de enkelte timer, så de fx kan gøre sig grundige overvejelser om, hvordan de får den knap så velfungerende elev eller klasse til at fungere,” skriver B.T.

"Optrap ikke retorikken"

Politiken frygter, at konflikten vil smitte af på det arbejde med at forny skolen, som venter på den anden side af konflikten.

”Det er folkeskolens fremtid, der i det kommende forløb kan blive sat på højkant, og det er langt værre end den midlertidige mangel på matematiktimer,” skriver Politiken, der betegner regeringens udspil til en folkeskolereform som ”det bedste bud i mange Herrens år” på en videreudvikling af folkeskolen.

”Derfor har begge parter et særligt ansvar for ikke at optrappe retorikken i forsøget på at vinde sympati. Konflikten er en realitet, ja, men den må pinedød udkæmpes med mindst mulig skade på den skole, vi er fælles om at ville styrke,” hedder det i Politikens leder.