18. april 2013

KL ser frem til dialog om ny natur- og landbrugspolitik

Regeringens Natur- og Landbrugskommission har i dag offentliggjort sin afsluttende rapport med 44 konkrete anbefalinger, der skal løfte naturen og sikre bedre vilkår for landbrugserhvervet.

”Kommunerne glæder sig til debatten om anbefalingerne. Der er behov for nytænkning, når vi fremadrettet skal skabe bedre rammevilkår for landbrugsvækst og naturbeskyttelse på samme tid,” siger Martin Damm, formand for KL´s Teknik- og Miljøudvalg.

KL har bidraget aktivt til kommissionens arbejde på såvel politisk som administrativt niveau. KL er fortsat positiv over for tre centrale anbefalinger om et nationalt naturnetværk, en ny regulering af landbrugets kvælstof og en styrket planlægning i det åbne land. 

”Vi foreslår som kommissionen, at naturnetværket etableres i et tæt samarbejde med kommunerne. Dermed opnås den størst mulige synergi. Det er jo kommunerne, der planlægger for natur og er myndighed på området.”

Mange parter er enige om, at der er behov for en ny regulering af landbrugets kvælstof.

”Men der skal skabes det nødvendige vidensgrundlag, før man indfører en ny regulering. Hverken erhverv eller kommuner ønsker en gentagelse af 2007-reformen med forsinkede vejledninger osv.,” pointerer Martin Damm.

Et helt nyt forslag er anbefalingen om at etablere en ny national naturfond, der er selvstændig og uafhængig af det offentlige:

”KL ser det som et relevant og spændende forslag, der nytænker synergien mellem civilsamfundet, det private og det offentlige. Hvis fonden skal blive attraktiv i forhold til donationer og frivillige bidrag, bør den imidlertid være reelt selvstændig og bæredygtig på langt sigt,” siger Martin Damm. 

Kommissionen har gjort et omfattende arbejde og inddraget mange problemstillinger og interessenter. Der er tale om en gedigen rapport med både kant og forståelse for de mange forskellige interesser i det åbne land.

Rapporten kan ses her: http://www.naturoglandbrug.dk/slutrapport_2013.aspx?ID=52071

Yderligere oplysninger i KL hos pressechef Jonas Heltberg, 3370-333, jhe@kl.dk

 

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Se rapport: Natur og Landbrug - en ny start