30. april 2013

KL og Auken er enige om at fortsætte klimakampen

Kommunerne er i fuld gang med at sikre Danmark mod oversvømmelser fra skybrud. Men arbejdet og investeringerne skal fortsætte, og der skal tryk på kedlerne.

Danskerne skal undgå ubehagelige overraskelser fra oversvømmelser i fremtiden, og kommunerne er godt på vej med klimasikringen.

Gennem store klimainvesteringer i 2013 har kommunerne taget initiativ til at etablere skybrudsveje, grave regnvandskanaler og anlægge fjernstyrede kloakker.

På et møde mellem Ida Auken og formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg Martin Damm var parterne enige om, at klimatilpasningen går i den rigtige retning, men at kommunerne ikke er færdige med opgaven endnu.

"Vi kan konstatere, at kommunerne via deres spildevandsselskaber har sendt mange ansøgninger med beskrivelser af initiativer, der skal bidrage til klimasikringen. Men det er klart, at vi ikke er i hus i nu. Nu gælder det om at få beskrevet og dokumenteret de nye projekter og få gennemført de nuværende," siger formanden for KL’s Teknik- og Miljøudvalg Martin Damm, der er sikker på, at mange flere projekter vil se dagens lys, når kommunerne i løbet af 2013 får planlagt for klimatilpasning.

Ministeren er enig i, at kommunerne er kommet godt fra start, men opfordrer kommunerne til at få gang i endnu flere projekter:

"På den korte bane er det alfa og omega, at de projekter, som kommunerne har søgt om for 2014, konkretiseres, og de sidste supplerende oplysninger bliver sendt ind inden august. Og så er det selvfølgelig helt centralt at få sat projekterne i gang, så vi hurtigt kan høste erfaringerne med at klimasikre," siger miljøminister Ida Auken

Ida Auken og Martin Damm var enige om, at vi er kommet godt fra start med at klimasikre Danmark, og på kort sigt er det nu vigtigt, at kommunerne:

  • kvalificerer de indsendte ansøgninger
  • påbegynder de mange klimasikringsprojekter, så erfaringerne kan høstes
  • parallelt med planlægning for klimatilpasning modner endnu flere projekter

Det er ikke en lille opgave, kommunerne har taget hul på. Derfor vil Naturstyrelsen hjælpe kommunerne bedst muligt ved at styrke og målrette vejledningen. Det vil blandt andet ske med klimarejseholdet og flere workshops, så overgangen fra plan til projekt bliver nemmere at gennemskue og udføre.

For yderligere informationer kontakt:

KL's pressechef Jonas Heltberg på 3370-3333 eller jhe@kl.dk

Presse- og kommunikationschef i Miljøministeriet Mette Thorn på 7254-6032 eller mthor@mim.dk