14. april 2013

KL: Bondos forberedelsesforslag koster os 3400 pædagoger

”1,3 milliarder kroner. Det er, hvad det vil koste kommunerne i merudgifter, hvis vi skulle imødekomme Danmarks Lærerforenings forslag om, at der mindst skal afsættes en pulje til forberedelse på to minutter per elev per lektion."

"Det svarer til, at vi skulle afskedige 3.400 skolepædagoger. Det er jo helt galt afmarcheret!”

Sådan lyder reaktionen fra KL’s chefforhandler Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup Kommune og formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg.

Han reagerer på, at det forslag fra Lærernes Centralorganisation, der går på, at lærerne kræver at få to minutters forberedelsestid pr. elev pr. lektion, samlet vil koste kommunerne 1,3 milliarder kroner om året i merudgifter.

”Hvis vi skulle realisere Anders Bondo Christensens forslag, så er konsekvensen, at vi fx skal afskedige 3.400 skolepædagoger. Så meget koster hans forslag, som jo ikke indeholder mere undervisning. Alt i alt betyder forslaget, at det vil koste kommunerne 1,3 milliarder kroner årligt at få nøjagtig den samme undervisningsandel, som vi i dag får med de eksisterende ressourcer,” siger Michael Ziegler.

KL er kommet frem til forslagets omkostninger ved at bruge UNI-C’s tal for den gennemsnitlige klassestørrelse på 21,1 og sammenholde det med antallet af lektioner og lærernes nuværende forberedelsestid mv.

Forslaget vil medføre mere forberedelse til lærerne end i dag, hvor lærerne bruger 40 procent af tiden på undervisning og 60 procent på forberedelse og andre opgaver.

”Konkret betyder forslaget, at lærerne vil komme til at undervise 42 timer mindre på et år. Dermed skal vi altså ansættes flere lærere, for at eleverne kan få samme undervisning som i dag. Det svarer til, at kommunerne skulle ansætte godt 2.800 flere lærere for at levere den samme undervisning, som der i dag er på skolerne,” siger Michael Ziegler.  

For at opgøre hvad forslaget vil koste, har KL taget udgangspunkt i alle de undervisningstimer, som lærerne i dag får forberedelsestid til. Danmarks Lærerforening hævder, at det ikke er sådan forslaget skal tænkes.

Foreningen mener, at man kun skal beregne forberedelsestid af en del af undervisningen, nemlig de ”almindelige” klassetimer, men ikke af timer til specialundervisning, inklusion, holddeling og store klasser.

Det undrer KL’s chefforhandler, at Danmarks Lærerforening helt undlader at regne forberedelse til specialundervisning ind i deres forslag.

Og med tanke på den aktuelle inklusionsdagsorden forbavser konsekvensen af forslaget KL endnu mere, fordi det vil betyde, at der vil være mindre forberedelse til rådighed pr. lærer på skoler med mange specialundervisningsopgaver end på skoler med få inkluderede elever.

”Gad vide hvad lærerne siger til det. Det må lærerne, der underviser i specialundervisning, da også blive bekymret over,” siger Michael Ziegler.

For yderligere kommentarer fra Michael Ziegler, kontakt pressekonsulent Trine Søndergaard, tlf. 3370-3333, trs@kl.dk For spørgsmål omkring beregningerne kontakt chefkonsulent Thorbjørn Christensen, tlf. 3370-3481, thc@kl.dk

Læs KL's beregninger af forslaget i PDF'en her på siden.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Faktaark om 2 minutter pr elev pr undervisningslektion