03. april 2013

Forsikringen burde dække lockoutramte børn

Frygt ej. Børnene burde være forsikringsmæssigt dækket, når alternative pasningsmuligheder tages i brug under konflikten med lærerne.

Mens konflikten mellem KL og Lærernes Centralorganisation står på, og lærerne er lockoutet, prøver mange forældre at finde alternative pasningsmuligheder.

Og ifølge brancheorganisationen Forsikring og Pension burde forældrene ikke være bekymrede for, om børnene er dækket, selvom der ikke er taget højde for situationen i forsikringsbetingelserne.

”Det er ganske vist ikke en situation, der er taget højde for i forsikringsbetingelserne. Men udgangspunktet er, at virksomhedens ansvarsforsikring dækker, hvis børnene kommer til skade, mens de opholder sig på virksomheden, og den kan gøres ansvarlig for ulykken. Det samme gælder, hvis en virksomhed tilbyder pasningsordninger, aktiviteter etc. for de ansattes børn på virksomheden, mens lærerkonflikten står på,” siger konsulent Riccardo Krogh Pescatori fra Forsikringsoplysningen.

Det bedste er en ulykkesforsikring

Hvis forældrene går sammen om børnepasning i fx et lejet lokale, er det desuden forældrenes egen indboforsikring, der kan dække et evt. erstatningskrav, hvis man som følge af fejl eller forsømmelser er skyld i, at et barn kommer til skade.

”Men det kræver, at nogen kan drages til ansvar for uheldet. Sådan er det jo ikke altid. Og slet ikke med børn, der jo typisk kommer til skade ved almindelig leg, og uden at nogen kan drages til ansvar for det,” siger Riccardo Krogh Pescatori.

Det allerbedste, man kan gøre som forældre, er dog ifølge Riccardo Krogh Pescatori, at ens barn har en ulykkesforsikring.