30. april 2013

FKG Nyhedsbrev 2013-2

GeoNord kom først i mål

 

Evaluering af Datamodellen i geodatasamarbejderne

Rundt omkring i geodatasamarbejderne har man påtaget sig at give hver enkelt temagruppe i FKG-datamodellen et grundigt eftersyn.

Eftersynet indeholder efter aftale følgende emner:

  1. Beslutning om, hvordan man vil organisere sin gennemgang af FKG-temagruppen
  2. En grundig gennemgang af datamodel og egne data i kommunerne
  3. Drøftelse af datamodellens indhold med fagmedarbejdere fra egne kommuner
  4. Melde eventuelle ændringsforslag tilbage til VV-gruppe
  5. Evt. validere de konverterede data på FKG-server
  6. Undersøge om data indgår i fagsystemer og implementere dem heri

Dette eftersyn startede midt på året i 2012, og målet var, at de første temagrupper skulle være kigget efter pr marts 2013.

GeoNord var det første geodatasamarbejde, der allerede i januar meldte tilbage på evaluering af en temagruppe, nemlig temagruppen Natur.

Derefter er flere fulgt efter, og flere steder er man startet på næste temagruppe.

Således er følgende temagrupper gennemgået:

  • Natur, Jord og råstof, Grundvand

Følgende er under gennemgang:

  • Miljø, Landbrug, Forsyning, Vej og Trafik, Administration, Sport, fritid, fritidsliv, Beredskab

Og følgende mangler endnu:

  • Overfladevand, Affald og genbrug, Planlægning

Følg med på Dialogportalen: Dialoggruppen FKG-datakonvertering

Fysisk implementering

Som tidligere beskrevet har projektet tilstræbt, at der kan ske en fælles udvikling af fysisk implementeringer mellem de 3 tilbudsgivere på efterårets udbud. Det ser meget ud til, at de 3 leverandører snart går i gang med en fysisk implementering af FKG-datamodellen på SQLserver med Mapinfo og GeoMedia som klienter samt en implementering af ArcGIS-server på Oracle og formodentlig SQLserver.

Vi ser frem til, at disse fysiske implementeringer er færdige forhåbentlig omkring sommerferien 2013.

Fremtidig forankring af vedligeholdelse af de fysiske implementeringer vil ske i en projektgruppe med deltagelse af Aalborg, Århus og Odense.

Økonomi til denne vedligeholdes vil ske ved en betaling fra alle kommuner til FKG-projektet på 10 øre pr indbygger. Beslutning om, at en sådan betaling kan iværksættes, er truffet tilbage i 2010.

Beløbet opkræves af FOTdanmark.

Status for 2012

FKG-bestyrelsen har foretaget en evaluering af forløbet af projektet gennem 2012. Det er vurderet om de planlagte aktiviteter er gennemført, og om de har givet de forventede resultater. Det er ligeledes vurderet om det forventede antal kommuner har gennemført konverteringen.

Resultatet af bestyrelsen evaluering fremgår af en årsrapport, der ligger på projektets side på kl.dk:

Årsrapport for FKG-projekt 2012

Revurderet plan for 2013 er under udarbejdelse

I fortsættelse af evaluering af forløbet i 2012 drøfter bestyrelsen pt. en justeret implementeringsplan for 2013. En revideret plan vil således blive udsendt efter bestyrelsesmøde i maj. 

Datamodel version 2.3

Ny datamodel er næsten klar til udgivelse.

Datamodellen indeholder en opsamling af ændringsforslag som følge af de konverteringer, der er gang i i kommunerne samt ikke mindst geodatasamarbejdernes gennemgang af temagrupper.

Ligeledes indeholder den ny version en helt ny temagruppe ”Grøn registrering”. Denne temagruppe er udarbejdet af en gruppe af medarbejdere, der til daglig arbejder med den grønne registrering.

Vi håber, at temagruppen bliver til glæde og gavn, og at der kan ske fælles udvikling på baggrund af denne datamodel.

Den nye version 2.3 af datamodellen vil blive lagt på dialogportalen, samt på KL’s hjemmeside så snart den er færdig.

Link til hjemmeside: FKG-datamodel

Link til Dialogportal: FKG-datamodel

På dialogportalen kan fortsat indberettes forslag til nye ændringer, når erfaringer fra konverteringer viser sig. Link til dialogportal for ændringsforslag:  Indberetning af ændringsforslag

DAI og konverteringsprojekt

At få en FKG-server til at ligge i DAI har stadig høj prioritet. Den praktiske gennemførelse afventer dog udvikling af den fysiske datamodel. Det samme er tilfældet med projektet, hvor 4 kommuner via konsulent får konverteret deres data og evt. lagt dem på FKG-server på DAI.

Det er med stor beklagelse, at vi må meddele, at disse 2 projekter er forsinkede.

Eva Kanstrup

Formand for bestyrelsen for Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Teknisk direktør, Herning kommune