12. april 2013

Find den nye version af personalejuridisk guide her

Social- og integrationsministeriet har d. 10. april 2013 fremsat lovforslag om det sociale tilsyn. På denne baggrund har KL udarbejdet en ny version af den personalejuridiske guide.

Ændringer i guiden er særligt:

  • Dato for opgaveoverførsel – og dermed overdragelse af medarbejdere – er rykket til 1. januar 2014. Det betyder, at kommuner kan nå at varsle eventuelle vilkårsændringer for medarbejderne.
  • Tjenestemænd er nu også omfattet af overdragelsen
  • For de i § 4, stk. 1, litra 3 tilbud kan der blive tale om successiv overførsel af tilsynsopgaven, som kan have betydning overdragelse af medarbejdere, jf. guiden side 10.
  • Justering af teksten vedrørende tillidsrepræsentantbeskyttede

Der vil endvidere snarest blive udarbejdet to brevskabeloner vedrørende tjenestemændene.

YDERLIGERE MATERIALE