30. april 2013

Eksperter positive over for borgermøder på Facebook

Kommunerne kan engagere flere og yngre borgere ved at afholde borgermøder på Facebook. Men det er vigtigt fortsat at bevare de traditionelle borgermøder, mener eksperter.

Kommunerne har svært ved at lokke borgerne til at møde op til borgermøder. Som man kunne læse på KL.dk i går, så har Assens og Svendborg kommuner derfor valgt at flytte borgermødet over på Facebook, i håb om at det vil engagere flere. Og ideen er ikke så tosset endda, ifølge professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, Jens Hoff.

Han har været med til at lave en undersøgelse af borgernes brug af Facebook og Twitter ved Folketingsvalget i 2011.

”Dem som bruger sociale medier til at deltage i noget politisk, er ofte grupper, som normalt ikke engagerer sig i politik. Det er kvinder, lavt uddannede, unge og borgere med en lav indkomst. Man får altså nogle helt andre grupper ind i den politiske proces, hvis man bruger Facebook,” siger Jens Hoff.

Én til én dialog

Også direktør for Center for Borgerdialog, Anne Tortzen ser positivt på tendensen. Hun mener dog, at det er vigtigt, at borgermødet på Facebook suppleres med mulighed for at mødes ansigt til ansigt

”Ulempen ved Facebook er, at det hurtigt bliver en én til én dialog mellem politikeren og borgeren. Her taler borgeren typisk kun for sine egne interesser. Derved mister borgeren det indblik i andres forhold og ønsker, som vedkommende ville få ved et fysisk borgermøde,” siger Anne Tortzen. 

Reklamer for siden

Også Jens Hoff mener, at det er vigtigt, at kommunerne ikke erstatter borgermødet på Facebok med det traditionelle borgermøde. Han ser, at successen for borgermøder på Facebook afhænger af to ting.

For det første skal kommunerne formå at få kommunikeret, at de har en Facebookside: 

”Det handler om at etablere en tilstedeværelse og reklamere for det. Det kan man fx gøre i lokalaviserne, som bliver læst meget af kommunens borgere. Også de yngre borgere.”

”For det andet skal man have for øje, at 90 pct. af gruppen mellem 14-25 år har en Facebookprofil. Når du kommer op i de ældre aldersgrupper, så tynder det kraftigt ud. Derfor er man nødt til at gøre noget særligt for gruppen af de ældre borgere, som er mere vant til at komme til de ordinære borgermøder, hvis man stadig vil have dem med,” siger Jens Hoff.

Han foreslår derfor, at kommunerne sørger for, at gruppen af ældre borgere får mulighed for stadig at ringe ind med deres spørgsmål.

”Eller man kan sørge for fortsat at afholde ordinære borgermøder ved siden af. Jeg synes, det er en god idé, at kommunerne eksperimenterer med borgermøderne, så de får alle grupper i spil. For det er jo det, som kommunalpolitikerne har brug for.”

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs også artiklen: Borgermøder - nu også på Facebook