29. april 2013

Borgermøder – nu også på Facebook

Alt for få borgere deltager til kommunernes borgermøder. I Assens Kommune flyttede man i efteråret borgermødet over på Facebook. Det fik mange flere borgere til at engagere sig. Derfor vil man nu kopiere successen i Svendborg.

I Svendborg Kommune har man igennem de sidste fem år forsøgt at få flere borgere til at deltage på borgermøder ved at afholde dem forskellige steder lokalt i kommunen og som cafémøder. Lige meget har det dog hjulpet. Derfor vil kommunen til efteråret gøre borgermødet om budget 2014 digitalt. Borgermødet skal simpelthen foregå over Facebook.

”Som alle andre kommuner, så holder vi borgermøder om budgetter. Det bliver der lagt mange kræfter i, men ofte møder der flere politikere og embedsmænd op til møderne end almindelige borgere. Derfor har vi valgt at skifte borgermødet ud med et digitalt borgermøde. Med Facebook håber vi, at vi kan tiltrække flere og yngre borgere, end vi gør til de traditionelle borgermøder,” siger kommunikationschef i Svendborg Kommune, Kim Barren.

Spørgsmål over telefon, mail og Facebook

Kim Barren fortæller, at planen er, at borgerne i en uge op til mødet kan skrive spørgsmål og kommentarer pr. mail til politikerne. Den aften, som borgermødet holdes, kan borgerne snakke direkte med politikerne på Facebook og over telefonen.

Inspirationen kommer fra Assens Kommune, som sidste efterår afholdte deres første  borgermøde på Facebook. Her blev mødet en succes med 69 indlæg på selve dagen for borgermødet og ca. 30 øvrige indlæg i ugen op til.

”Vi varmede op for borgermødet ved at poste nogle små videoer. Her præsenterede forskellige udvalgsformænd kort prioriteringerne i budgettet, og hvorfor de havde taget de beslutninger, som de havde. Det gjorde vi, for at gøre budgettet mere spiseligt og nemt at forstå,” siger Anne-Mette Hoppe, webmaster i Assens Kommune.

Ikke alle møder egner sig til Facebook

Anne-Mette Hoppe påpeger, at det ikke er alle borgermøder, der vil være oplagte at afholde digitalt:

”Havde der været lagt op til store skolelukninger i dette års budgetplanen, så havde vi holdt flere oplæg ude lokalt. Men fordi der ikke var de store ændringer i budgettet, så valgte vi at holde det på Facebook. Vores mål var også, at give et tilbud til de travle børnefamilier, der traditionelt ikke kommer til budgetmøderne.”

I Svendborg har man høje forventninger til borgermødet.

”Facebook har et liv over sig. Jeg skriver til dig her og nu. Du svarer tilbage. Så blander din veninde sig. Og så svarer jeg hende. Det resulterer i, at der kommer en dialog og en debat, hvor man blander sig på en måde - og måske mere, end man ville, hvis man deltog i et møde, hvor man skulle række hånden op i en forsamling,” siger Kim Barren.

Også i Assens Kommune er planen at gentage successen. Her vil man igen til efteråret bruge Facebook til at engagere borgerne i debatten om budgettet. Dog som supplement til det almindelige borgermøde.