10. april 2013

Auken på vej med ressourcestrategi

Ny ressourcestrategi vil påvirke strukturen i den danske forbrændingssektor. Ministeren afviser, at der er tale om en liberalisering.

Miljøminister Ida Auken (SF) er på vej med en såkaldt ressourcestrategi, der kan vende op og ned på den danske forbrændingssektor. I yderste konsekvens kan strategien ende med at koste rigtigt mange penge for kommuner og borgere.

Det skriver Nyhedsmagasinet Danske Kommuner.

Vil ikke løfte sløret

Ministeren vil ikke løfte sløret for detaljerne i strategien, men det ligger fast at der vil blive pillet ved kommunernes ret til selv at bestemme, hvor og hvordan affald skal behandles.

På den måde vil det påvirke strukturen i sektoren og de 27 fortrinsvis kommunalt ejede forbrændingsanlæg, der er placeret rundt om i Danmark.

Ida Auken afviser dog, at der bliver tale om en liberalisering af forbrændingssektoren.

”Der vil ikke komme en liberalisering, men en modernisering. Hvis det var en liberalisering, ville der ikke være nogen rammer for, hvor meget affald der skal genanvendes, og der ville ikke være rammer for behandlingskrav. Og det kommer der”, siger Ida Auken til Nyhedsmagasinet Danske Kommuner.

Hun understreger, at affaldet ikke vil blive givet frit på markedsvilkår.

”Der er tale om, at vi kommer med nogle meget klare krav til, hvor meget af affaldet der skal genanvendes. Og jo mere, vi genanvender affald, jo mindre skal vi brænde af,” siger ministeren.

Molboagtigt

I Kommunalteknisk Chefforening, KTC, er formand Torben Nøhr positiv over for den del af ressourcestrategien, der handler om at begrænse produktionen af affald og øge genanvendelsen. Men han er bekymret, hvis det sker på bekostning af forbrændingssektoren.

”Det er bekymrende, fordi vi risikerer at stå tilbage med kommunalt ejede forbrændingsanlæg, som ikke længere har kunder, og det bliver jo rigtigt bekosteligt for de kommuner, der står bag disse anlæg”.

”Samtidig virker det molboagtigt, hvis vi skal sende affald fra den ene del af landet til den anden del af landet, fordi et selskab dér kan tilbyde lidt billigere priser,” siger Torben Nøhr til Danske Kommuner.

Læs hele artiklen i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Artikel i Danske Kommuner: Fundamentet vakler under Energitårnet