17. april 2013

Årets første afrapportering for projekterne i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi