09. september 2012

"Overgrebspakke skal løftes i flok"

”Jeg kan ikke sige det klart nok: Ethvert overgreb eller omsorgssvigt af et barn er ét for meget. Og i kommunerne tager vi et meget stort ansvar for at løfte indsatsen.

Derfor er vi bestemt positive over for de initiativer, som ministeren er kommet med. Men det er ikke nok, at kommunerne løfter deres ansvar alene. Alle parter skal samarbejde om at løfte indsatsen.”

Sådan lyder reaktionen fra Jane Findahl, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg, efter at social- og integrationsminister Karen Hækkerup her til aften har lanceret sin ”overgrebspakke”. Pakken rummer en række initiativer, der skal sikre, at der reageres hurtigt og korrekt, når der opstår mistanke om overgreb eller omsorgssvigt af børn.

Udspillet bygger på en række anbefalinger, som ministerens ekspertpanel fremsatte umiddelbart før sommerferien. Hovedtrækkene i ministerens udspil er, at mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt, og at der skal være fokus på den forebyggende og tværfaglige indsats.

”Vi er meget enige i de forslag, som ministeren lancerer. Og i kommunerne er vi allerede godt i gang med at løfte indsatsen på de områder, som ministeren fremhæver. I kommunerne føler vi os dybt forpligtet af vores ansvar over for børnene og medansvarlige for at højne kvaliteten i børnesagerne,” siger Jane Findahl.

Hun fremhæver, at de fleste kommuner allerede i dag har udarbejdet beredskaber i forhold til at forebygge og håndtere overgrebssager, som ministeren foreslår. Det samme gør sig gældende for børnehusene, som ministeren vil styrke. Kommunerne er i gang med at etablere børnehusene, bl.a. på baggrund af gode erfaringer fra Århus og København.

Ministeren lægger op til, at der skal ske en vurdering af alle underretninger inden for 24 timer, og at der skal være en styrket opfølgning.

”Jeg anerkender, at det er meget vigtigt med højt tempo på reaktionstiden i forhold til underretninger. Men jeg vil gerne advare mod, at vi i vores iver for at vise handling ikke kommer til at lave for mange bureaukratiske procesregler og kontrolforanstaltninger myndigheder imellem. Det er afgørende, at der er fokus på børnene og ikke på proceskrav,” siger Jane Findahl.

Hun understreger, at det er afgørende, at man forstår, at der ikke findes mirakelkure på dette område.

”Jeg ville ønske, at man med et trylleslag kunne forebygge, at børn bliver udsat for svigt og overgreb. Men det kan man desværre ikke. Der findes ikke én hurtig løsning eller anbefaling, der kan fjerne risikoen for svigt og overgreb. For det er et område, der er meget komplekst og fyldt med dilemmaer,” siger Jane Findahl.

”Vi kan kun rykke os på det her område, hvis alle parter - på tværs af myndigheder og fagligheder - samarbejder om at hæve kvaliteten af indsatsen generelt. Derudover er det afgørende, at alle de personer, der er i børns nære og umiddelbare omgivelser skærper deres sanser og er opmærksomme og reagerer, hvis de oplever tegn på, at et barn mistrives,” siger Jane Findahl.

Udgifterne til ministerens udspil udgør 315 mio. kr. i 2013-2016, og udspillet finansieres i satspuljen for 2013.

Yderligere oplysninger fås hos konsulent Jessie Brender Olesen, tlf. 3370-3276, jbs@kl.dk  eller via pressekonsulent Trine Søndergaard, tlf. 3370-3333, trs@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs også "Fornuftige forslag fra ekspertpanel"

  • LINK

    Læs mere om "overgrebspakken" her