10. september 2012

Løn- og Personalenyt nr. 2012:05

Opsigelse af lokale aftaler og kutymer.

Den indeværende overenskomstperiode udløber den 31. marts 2013. I dette Løn- og Personalenyt informeres og vejledes om mulighederne for opsigelse af lokale aftaler og kutymer i forbindelse med udløbet af en overenskomstperiode

YDERLIGERE MATERIALE