25. september 2012

KL´s høringssvar til bekendtgørelser om kriterier for og tilskud til kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering

Bekendtgørelserne sætter rammerne for den kommunale vandløbsindsats i medfør af vandplanerne.

Kommunerne har netop foretaget den lovbestemte prioritering af vandløbsindsatsen i vandhandleplanerne, der efter endt høringsperiode skal vedtages senest 22. dec. 2012.

Med tilskudskriterierne indføres imidlertid en yderligere og parallel prioritering på både nationalt og lokalt niveau – udover den statslige vandplan og den kommunale handleplan.

De givne rammevilkår gør samlet set, at indsatsen ikke kan blive lige så økonomisk efficient, som hvis kommunerne selv kunne tilrettelægge den og sikre optimal synergi med øvrige vand- og naturprojekter.

For at sikre mest og bedst vandmiljø for de samlede offentlige ressourcer og de afsatte midler, er der derfor afgørende, at de nationale kriterier, der lægges til grund for indsatsen ikke i endnu højere grad fastlåser indsatsen. KL vil derfor opfordre til at:

  • EU-krav ikke overfortolkes eller overimplementeres – i krav og kriterier af faglig eller processuel karakter
  • EU-kravene implementeres på en måde, der korresponderer med den lovpligtige prioritering i den kommunale handleplan.

I forlængelse af dette skal KL opfordre til at der foretages væsentlige ændringer i bekendtgørelserne. Dette understøttes af, at tiden er knap, fordi de statslige vandplaner er ca. 2 år forsinket, hvorfor den kommunale implementeringsperiode er reduceret fra 5 til godt 3 år.

Hele høringssvaret findes i filen nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • KLs høringssvar 310812 Bekendtgørelser om tilskud til og kritierer for vandløbsprojekter