09. september 2012

KL høringssvar Screeningsrapport om kystmøller

Det er ikke let at finde egnede steder til placering af vindmøller. Derfor bør Regeringen satse på at informere bedre om vindmøllerne og deres betydning ift. klima og energi, samt tage initiativer der kan sikre det lokale ejerskab til møller på land og nær kysten.

Du kan læse hele KL's høringssvar her:

YDERLIGERE MATERIALE

  • KL høringssvar Sreeningsrapport vedr kystnære havmøller i Danmark