19. september 2012

Hvordan har genoptræningsområdet udviklet sig siden 2007?

KL har som led i et strategiprojekt om udvikling af genoptræningsområdet foretaget analyser af centrale data, som viser udviklingen på genoptræningsområdet siden kommunerne overtog myndighedsansvaret ved kommunalreformen.

Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, er der sket en væsentlig udvikling af området. KL’s analyse viser, at det er et område, hvor der er sket en væsentlig vækst. Analysen viser også, at området er udfordret af, at der på centrale områder ses kommunale og regionale forskelle.  

 Analysens hovedbudskaber:

  • Stigning i den almene genoptræning som udføres af kommunerne
  • Fald i den specialiserede genoptræning som udføres af sygehusene
  • Regionale og kommunale forskelle i andelen af specialiserede og almene genoptræningsplaner
  • Betydelig regionale forskelle i andelen af borgere der får en genoptræningsplan
  • Flere patienter får genoptræning under indlæggelse

 

Kommunerne har ansvar for at følge udviklingen på området. KL opfordrer kommunerne til at anvende de centrale data for området i dialogen med regionerne. KL har ligeledes udarbejdet dataark med kommunale data, hvilket kommunerne blandt andet kan anvende til at benchmarke på tværs af kommuner for at opnå større ensartethed og højne kvaliteten af området. Kommunerne har mulighed for at finde egne date og analyser dem på Statistikbanken  og på sundhedsstyrelsens hjemmeside under kommunale indikatorer.

YDERLIGERE MATERIALE