20. september 2012

Forskellige datamodeller af KLE

KLE leveres til ESDH-leverandører i forskellige varianter af XML. Den nyeste version (2.0) giver mulighed for ny funktionalitet i ESDH-systemet.

De nye muligheder er
  • Understøttelse af kassation af dokumenter fra ESDH ved produktion af arkiveringsversioner, og det deraf mulige rationale.
  • Et "delplan filter" der giver mulighed for visning af en tematisk delmængde af KLE, dvs. færre viste emner for brugeren. Kan udbygges med andre delplaner efter behov.
  • Vejledende sletningsfrister efter fællesanmeldelserne.
  • Bedre understøttelse af KLE servicetekster.

Forskellene mellem de to XML varianter er vist herunder.

Understøttelse af funktionaliteten forudsætter at leverandøren indbygger det i systemet. Kontakt gerne KLE redaktionen for spørgsmål eller hjælp.

KLE Emneplan KLE data leveret efter 
  Version 1.1 
XML skema
Version 2.0 XML Skema
Hovedgrupper
Grupper
Emne
Vejledning
Retskilde referencer
KLE AdministrativInfo (dato historik)
Delplan filter (*)  
BevaringJaevnfoerArkivloven (**)  
SletningJaevnfoerPersondataloven (***)  


* Delplan filter giver mulighed for visning af et reduceret antal emner, fremfor hele KLE. Funktionen er målrettet bestemte fagområder, fx skole, dagtilbud og jobcenter.

** Bevarings- og kassationskoder på emner åbner for kassation af dokumenter fra kommunale ESDH / IT systemer i overenstemmelse med Statens Arkivers cirkulæreskrivelse og det deraf mulige rationale.

*** På hvert emne er sat en vejledende sletningsfrist, som – med enkelte undtagelser - er 5 år. Elementet er en operationalisering af fællesanmeldelserne, hvor kombinationen slettefrist + cpr nummer + sagsafslutning gør det muligt at sætte et flag på sagen for, hvornår den bør slettes, eller frist forlænges.

KLE Handlingsfacetter KLE data leveret efter 
  Version 1.1 
XML skema
Version 2.0 XML Skema
Handlingsfacet Kategori
Handlingsfacet
Vejledning
KLE AdministrativInfo (dato historik)
BevaringJaevnfoerArkivloven
Delplan filter (*)
 

 

KLE Stikord KLE data leveret efter 
  Version 1.1 
XML skema
Version 2.0 XML Skema
KLValideredeStikord
RetskildeStikord
RetskildeReference
KLEAdministrativInfo
Sagsguider  
Delplan filter  

 

  • KLE afprøver i øjeblikket en pilot med leverance af KLE efter OIO klassifikationsstandarden og beskedfordeling. Kontakt KLE redaktionen for en uddybning.
  • Ud over import af XML filer i ESDH systemet, kan KLE leveres i en såkaldt REST Webservice, hvor data er indpakket på samme måde som KLE XML 2.0 versionen.  

Til KLE-forside