28. september 2012

Dialog om mobilhuller i Midtjylland

Dialog og information om en bedre mobildækning er på dagsordenen den 1. oktober 2012, hvor alle kommuner i regionen og Region Midtjylland får mulighed for at mødes med Telebranchen.

Senere følger i efteråret tilsvarende møder fire andre steder i landet.

”Vi har lagt første dialogmøde et sted, hvor vi ved, der er udfordringer med mobilforbindelsen”, siger borgmester Iver Enevoldsen, Ringkøbing-Skjern Kommune, der repræsenterer en af kommunerne i Midtjylland.

"Det har vi gjort for at signalere, at der er erhvervsvirksomheder som fx Laugesens Have, der lever med problemer med ringe mobildækning hver dag. En forudsætning for at skabe vækst og udvikling i kommunerne er, at infrastrukturen for kommunikation er på plads."

På møderne får kommunerne og regionerne blandt andet mulighed for at drøfte problemer om mobilforbindelse på steder, som kommunen har meldt ind i en spørgeskemaundersøgelse. Selskaberne 3, TDC, Telenor og Telia vil være klar til at drøfte baggrunden for problemerne og løsningsmuligheder i forhold til de lokale udfordringer.

Bent Hansen, formand for Region Midtjylland, siger:

”Et godt mobilnet er helt centralt for borgerne. Det giver tryghed at kunne ringe 112 i alle områder af landet. En bedre mobildækning gør det også muligt for læger at behandle endnu flere patienter via telemedicin. Blandt andet derfor er samarbejdet med teleselskaberne om forbedret dækning meget vigtigt”.

Jakob Willer, direktør i Telekommunikationsindustrien, siger:

”Det er et rigtigt og nødvendigt skridt, vi nu tager i fællesskab. Ved at sikre en god dialog og et tættere samarbejde kan vi sammen få skabt forudsætningerne for en bedre mobildækning. Møderækken i de fem regioner er et vigtigt skridt i den retning.”

Læs mere om resultatet af undersøgelsen i kommunerne vedrørende mobildækning.

Yderligere oplysninger i Ringkøbing-Skjern Kommune hos borgmester Iver Enevoldsen, iver.enevoldsen@rksk.dk

Yderligere oplysninger hos formand for Region Midtjylland Bent Hansen, bent.hansen@rr.rm.dk

Yderligere oplysninger i Telekommunikationsindustrien hos direktør Jakob Willer, jw@teleindu.dk, tlf.: 2010-2365

Yderligere oplysninger i KL hos chefkonsulent Anni Kær Pedersen, akp@kl.dk, tlf.: 3370-3241

Yderligere oplysninger i Danske Regioner hos seniorkonsulent Anette Prilow, apr@regioner.dk, tlf.: 3529-8271

YDERLIGERE MATERIALE

  • Undersøgelse af mobildækning i kommunerne