27. september 2012

Dagsorden og bilag til brug for TMU-møde d. 4. oktober 2012

Her finder du dagsorden og bilag til mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 4. oktober 2012. Efterudsendt er den lukkede dagsorden, der nu også er at finde på siden. Bemærk at mødet allerede starter kl. 9.30.

Mødematerialet består af en dagsorden, en bilagsdel samt en efterudsendt lukket dagsorden, dette findes som pdf-filer herunder. Referatet fra mødet findes også herunder.

 

Derudover skal der gøres opmærksom på, at følgende udvalgsmøder er flyttet i 2013 og 2014, som informeret på KL’s Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 4. oktober 2012:

 

2013

Mødet torsdag den 7/2 er flyttet til onsdag den 6/2 kl. 10.00-12.30

2014

Mødet torsdag den 9/1 er flyttet til tirsdag den 7/1 kl. 10.00-12.30

Mødet torsdag den 6/2 er flyttet til tirsdag den 4/2 kl. 10.00-12.30

 

Dette er også rettet i mødekalenderen for TMU.

YDERLIGERE MATERIALE

 • PDF

  Dagsorden - KL Teknik og Miljøudvalgsmøde torsdag den 4. oktober 2012

 • PDF

  Bilagsdel - KL Teknik og Miljøudvalgsmøde torsdag den 4. oktober 2012

 • Efterudsendelse - Lukket dagsorden - KLs Teknik og Miljøudvalgsmøde torsdag den 4 oktober 2012

 • PDF

  Referat - KL Teknik og Miljøudvalgsmøde torsdag den 4. oktober 2012

 • Referat af lukket dagsorden KLs Teknik- og Miljøudvalgsmøde torsdag den 4. oktober 2012