12. september 2012

Dagsorden og bilag til brug for møde i Teknikerkontaktudvalget d. 7. september 2012

Dagsorden og bilag til brug for møde i Teknikerkontaktudvalget den 7. september 2012

Mødematerialet består af en dagsorden og en bilagsdel. Begge dele samt referatet fra mødet findes herunder. Bemærk at bilagsdelen er opdelt i to, da der blev føjet tillægspunkter til dagsordenen.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Dagsorden - Møde i TKU d. 7. september 2012

  • Bilagsdel - Møde i TKU d. 7. september 2012

  • Bilagsdel (tillæg) - Møde i TKU d. 7. september 2012

  • Referat fra møde i TKU d. 7. september 2012