28. september 2012

Betjening af borgere med særlige behov

Medarbejderne i Borgerservice får hjælp via kviklinjen, når borgere med særlige behov skal betjenes.

I forbindelse med opgaveoverdragelsen til Udbetaling Danmark har flere spurgt om, hvordan man i kommunerne i praksis skal håndtere at hjælpe borgere med særlige behov, hvis blanketterne ikke længere er tilgængelige.

Udbetaling Danmark oplyser, at det er korrekt, at der som udgangspunkt ikke længere vil være blanketter tilgængelige, da borgerne primært skal anvende selvbetjenings-løsningerne eller ringe til Udbetaling Danmark. Man er dog opmærksom på, at kommunerne fortsat har en frontopgave, hvor det kan være svært at få borgerne kanaliseret over på de digitale kanaler. I disse tilfælde ringes til kviklinjen, hvorefter der sendes en blanket til den pågældende sagsbehandler. Udbetaling Danmark oplyser endvidere, at der givetvis kommer til at ligge enkelte blanketter på borger.dk. Og vurderingen af, hvorvidt en blanket skal lægges ud til fælles brug på borger.dk, vil afhænge af, hvorvidt der på det specifikke område findes en selvbetjeningsløsning. Et andet kriterium for at lægge en blanket ud på borger.dk vil være, hvorvidt Udbetaling Danmark kan udfærdige en vejledning, som vil sætte borger i stand til at udfylde denne blanket korrekt.