11. september 2012

Administrativ information: Regionale møder om bedre mobildækning i din kommune

I februar 2012 lavede KL med erhvervs- og vækstministeren, telebranchen og Danske Regioner en aftale om forbedret mobildækning.

I aftalen indgår blandt andet, at KL, telebranchen og Danske Regioner skal tage initiativ til en øget dialog mellem kommuner, regioner og teleselskaber i forhold til masteplaceringer.

Dialogen om en fælles indsats for bedre mobildækning sættes for alvor i gang den 1. oktober 2012, hvor alle kommuner i Region Midtjylland får mulighed for at mødes med Telebranchen og Danske Regioner.

Derefter følger tilsvarende møder 4 andre steder af landet.

KL sendte i juni 2012 et spørgeskema ud til kommunerne, og 72 kommuner har hver udpeget op til 3 områder med ringe mobildækning.

Forud for hver af de regionale møder vil teleselskaberne nærmere analysere de af kommunerne udpegede mobilhuller, og de 72 kommuner vil fra Teleindustrien få en skriftlig tilbagemelding om de udpegede problemområder.

På møderne vil der være mulighed for – med udgangspunkt i de konkrete problemstillinger i kommunen – at tale videre med selskaberne 3, TDC, Telenor og Teliasonera.

Tilmeld dig og dine lokalpolitikere til mødet i dit lokalområde via KL’s hjemmeside, hvor du også kan læse mere om arrangementerne. Det er gratis at deltage. Der er link nedenfor til hver af møderne.

http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/Arrangementer/2012/10/Dialogmode-om-falles-indsats-for-bedre-mobildakning-Region-Hovedstaden/

http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/Arrangementer/2012/10/Dialogmode-om-falles-indsats-for-bedre-mobildakning-Region-Syd/

http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/Arrangementer/2012/09/Dialogmode-om-falles-indsats-for-bedre-mobildakning-Region-Midtjylland/

http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/Arrangementer/2012/09/Dialogmode-om-falles-indsats-for-bedre-mobildakning-Region-Nordjylland/

http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/Arrangementer/2012/11/Dialogmode-om-falles-indsats-for-bedre-mobildakning-Region-Sjalland/

___________________________________________________________

Hele aftalen om forbedret mobildækning kan læses her:

http://www.evm.dk/~/media/oem/pdf/2012/pressemeddelelser-2012/10-02-12-aftale-endelig.ashx