16. oktober 2012

Vi er tilhængere af frivillighed

Danskerne er begejstret for idéen om frivilligt arbejde på social- og sundhedsområdet. KL er positiv over for idéen, men understreger, at de frivillige ikke skal overtage de ansattes jobs.

87 procent af danskerne mener, at det er en god idé, at frivillige udfører sociale aktiviteter som for eksempelvis at være besøgsven. 46 procent mener også, at det er en god idé med frivillige til at tage sig af praktiske opgaver, som for eksempel rengøring hos ældre. 30 procent mener dog, at det er en dårlig idé.

Det viser en undersøgelse, som YouGov har lavet for Momentum, der udkommer i dag. 

Formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg Anny Winther (V) hilser tendensen velkommen.

”Vi kan skabe en endnu bedre velfærdsstat, hvis vi får et bedre samspil mellem det offentlige og den frivillige sektor,” siger Anny Winther til Momentum.

FOA: Frivillige skal ikke tage de ansatte jobs
Røde Kors og Ældre Sagen ser også muligheder i frivilligheden, men FOA mener, at der skal trækkes en streg i sandet.

”Det er en god idé, når det gælder tiltag, som supplerer det offentliges indsats. Eksempelvis i forhold til ensomhed, hvor jeg synes, besøgsvenner er en prægtig idé. Men når nogle politikere forestiller sig, at frivillige kan erstatte lønnet arbejdskraft, bliver vi selvfølgelig bekymrede både på egne og velfærdens vegne,” siger FOAs formand Dennis Kristensen til Momentum.

KL: Frivillige tager ikke de ansattes jobs
Anny Winther understreger dog, at et tættere samarbejde mellem det offentlige og de frivillige ikke skal ses som en trussel mod betalt arbejde.

”Når mange kommuner i disse år arbejder på at få et bedre samarbejde med de frivillige, sker det ikke ud fra ønsket om, at de frivillige skal overtage de ansattes arbejde. Men for at skabe bedre sociale relationer og imødegå ensomhed blandt borgerne,” siger Anny Winther.

 Læs mere i seneste nummer af Momentum

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Danskerne siger ja tak til flere frivillige i den sociale sektor