09. oktober 2012

Regionalt monopol er dyrere og dårligere

Et monopol på sundhedsfaglig rådgivning er helt skævt og ude af proportioner med de problemer, der skal løses, skriver KL's formand og næstformand i et debatindlæg om førtidspensionsreformen.

Af Erik Nielsen og Erik Fabrin, formand og næstformand i KL

Det er et meget vigtigt mål for kommunerne, at der kommer færre på førtidspension - især for de yngre aldersgrupper. Derfor ser vi også frem til regeringens bebudede reform af området.

Regeringen lægger op til, at regionerne får monopol på sundhedsfaglig rådgivning, og at regionerne skal deltage med en sundhedskoordinator i kommunens visitationsproces. Regionerne er en vigtig medspiller i forhold til at udrede og behandle borgere, særligt med psykiske lidelser. Men et monopol på sundhedsfaglig rådgivning er helt skævt og ude af proportioner med de problemer, der skal løses. Især fordi der i sundhedssektoren er mange forskellige holdninger til, hvad der er den bedste løsning i en given sag.

Problemet med et regionalt monopol er, at der er stor risiko for, at det bliver dyrere, dårligere og forvirrende for borgerne. Det er samtidig helt afgørende, at den benyttede sundhedskoordinator samarbejder om den overordnede målsætning - færre på førtidspension. Men dette samarbejde er der ingen garanti for.

Der er heller ingen dokumentation for, at regionerne yder bedre sundhedsfaglig rådgivning end de socialmedicinske enheder i kommunerne. Hertil kommer effektiviteten. Den socialmedicinske enhed i Odense leverer sundhedsfaglig rådgivning til kommuner på Fyn for 681 kroner i timen, mens Region Midtjylland skal have 1020 kroner i timen for samme rådgivning.

Desuden er det beskæftigelsesrettede fokus stærkere i kommunerne end i regionerne, da regionerne har fokus på at helbrede de syge og ikke på beskæftigelsesindsatsen. Men vi skal holde fokus på arbejdsevnen, som kan være meget forskellig blandt patienter med samme diagnose.

Samtidig vil den regionalt ansatte læge skulle rådgive kommunen om behovet for yderligere afklaring i regionalt regi. Men det er kommunen, der skal betale, hvis kommunen vælger at følge anbefalingen om yderligere udredning. Den regionale læge vil således kunne anbefale alverdens dyre og specialiserede udredninger og behandlinger på kommunens regning.

KL foreslår, at vi udskifter regionernes monopol med muligheden for, at den enkelte kommune kan købe sundhedsfaglig rådgivning hos enten regioner, i kommuner (eventuelt i fællesskab) eller hos private virksomheder, der selvfølgelig skal leve op til givne kvalitetskrav. Det er helt afgørende, at kommunerne har valgmuligheder, når de skal vurdere kvalitet og effektivitet hos sundhedskoordinatorerne. Monopoler er aldrig godt, og på dette felt vil det være en ulykke.

Der er allerede i dag gode og velfungerende modeller med alle tre leverandører. I Aalborg har de et velfungerende samarbejde med regionen, i Odense varetager kommunerne selv opgaven med stor succes, og i Vordingborg løser Falck opgaven med sygedagpengeområdet. Reformen vil ødelægge disse gode løsninger.

***

Indlægget er bragt på Altinget Sundhed 9. oktober 2012